Sekcje zwłok monarchów w czasach nowożytnych

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną