Treści farmaceutyczne w „Gazecie Lekarskiej”, późniejszej „Polskiej Gazecie Lekarskiej” w latach 1920 - 1939 jako przykład stanu wiedzy i zainteresowań piśmiennictwa lekarskiego

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną