"Za gorzałkę i mydło do smarowania koni" - uwagi o opiece nad zwierzętami na przykładzie rachunków klasztoru dominikanów w Warszawie w okresie nowożytnym

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną