Medycyna_Nowozytna_24_1 2018-7-28 B.Płonka-Syroka.pdf

Doktryna Johna Browna(1736-1788) jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego cz. 1.

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną