angutek.pdf

Paradygmat homeopatii klasycznej w perspektywie antropologiczno-kulturowych koncepcji myślenia magicznego

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną