Gaertner rec..pdf

Dzieje medycyny w Polsce. Lata 1944-1989, PZWL, Warszawa 2016, wyd.I t. 3, ss. 944 ( rec. Henryk Gaertner)

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną