Medycyna_Nowozytna_24_1 2018-141-144 rec..pdf

Kazimierz Janicki, Dzieje szpitalnictwa wojskowego w Poznaniu, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 260 (rec. Maria Ciesielska)

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną