Medycyna_Nowozytna_24_1 2018-148-150 rec. 3.pdf

Magdalena Paciorek, Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945-1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska, IHN PAN, Warszawa 2016, ss.406 (rec. Teresa Dworecka)

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną