surdacki.pdf

Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa polskiego.Próba typologizacji

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną