dworecka rec. 2.pdf

Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, pod red. Anity Magowskiej, wyd. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 144. ( rec. Teresa Dworecka)

From: Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną