EN | PL | DE
Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Czasopismo Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Modern medicine. Medical cultural studies.

ISSN 1231-1960


Wersją podstawową czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo na liście "C" wykazu MNiSW (31 grudnia 2014 r.), pozycja 2467, 10 punktów.


Pismo poświęcone zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale i szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 roku przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na Studia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.
Pismo składa się z działów:
1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne - zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica - artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia "medycyna nowożytna";
4. Z archiwów i bibliotek
5. Recenzje i omówienia
6. Kronika życia naukowego


Informacje dla autorów - procedura redakcyjna

Redakcja czasopisma i rada naukowa

Zawartość zeszytów