EN | PL | DE
Procedura recenzowania prac · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Home > Procedura recenzowania prac

Procedura recenzowania prac

Procedura oceniania prac naukowych

• Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie redakcji, a następnie kierowany jest do dwukrotnej, anonimowej recenzji.

• Recenzje negatywne oraz recenzje wymagające poprawek autorskich zostaną przesłane do wiadomości autora.

• W przypadkach wymagających ponownej recenzji, po uwzględnieniu uwag recenzenta, artykuł przesyłany jest do ponownej recenzji.

• O ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, decyduje Rada Naukowa oraz Redakcja czasopisma.

• Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych i skracania tekstu oraz rezygnacji z materiału ilustracyjnego bez porozumienia z autorem.

• Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów; autorzy nie ponoszą żadnych kosztów za upublicznianie ich prac; recenzowanie nadesłanych prac odbywa się również bezpłatnie.

Redakcja