EN | PL | DE
Redakcja czasopisma · Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną

Home > Redakcja czasopisma

Redakcja czasopisma

Informacje kontaktowe:

Instytut Historii Nauki

Polskiej Akademii Nauk
Sekcja Historii Nauk Medycznych
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa, p. 19 A
tel.: 22 657 2748, 22 345 7746

Adres e-mail: magda.pa@op.pl

Redaguje kolegium w składzie:

red. nacz. - prof. dr hab. Bożena Urbanek
z-ca red. nacz. - dr hab. Jaromir Jeszke, prof. PAN
sekr. red. - dr hab. Magdalena Paciorek
członkowie red.:
dr hab. Anna Marek
dr Małgorzata Marcysiak

Komitet redakcyjny :

Przewodnicząca: doc. dr hab. Zofia Podgórska Klawe
Członkowie:
Dr Ute Caumanns (Uniwersytet w Dusseldorfie - Niemcy)
Doc. dr hab. Boguslaw Chwajol (Uniwersytet w Ostrawie - Czechy)
Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Doc. dr hab. Pranas Janauskas (Uniwersytet w Kownie - Litwa)
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. dr hab. Andrzej Śródka (Instytut Historii Nauki im. L.A. Birkenmajerów PAN, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim)